Extra

Projektet “Hälsoskolan” har startat!

Nu har projektet Hälsoskolan startat och i veckan hölls workshop 1 och 2 av fem i den första omgången av projektet. Hälsoskolan vänder sig till nyanlända och asylsökande kvinnor och består av olika temaområden, som ger ökad kunskap om hälsa och hälsofrämjande aktiviteter. Genom samtal, föreläsningar och träffar får deltagarna ökad kunskap om hälsofrågor och hälsofrämjande levnadsvanor. En del utav Hälsoskolan handlar om ANDTS-frågor och kvinnors hälsa, dvs. narkotika, alkohol och tobak.

Hälsoskolan är ett samarbete mellan SIMON, KSAN – Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotikafrågor och 1,6 miljonerklubben, Rusta och Matcha, Miljonbemanningen.