Extra

Ny lokalförening i Hässleholm

I helgen startades en ny SIMON lokalförening i Hässleholm. Föreningen består av en grupp som bor och verkar i Hässleholm och som är engagerade i sociala frågor på det lokala planet. Föreningen vill verka för att det lokala samhället ska vara drogfritt och man kommer att söka samarbeten med andra aktörer inom kommunen för att skydda ungdomar i riskzonen för missbruk och narkotikahandel.

Den nya föreningen kommer att kallas SIMON Hässleholm och alla som är intresserade och som bor i Hässleholm med omnejd är välkomna som medlemmar. Ordförande för föreningen är Foade Daoud och kontaktuppgifter till föreningen finns på förbundets hemsida under “Hitta din lokala förening”.