Extra

Gratis digital lunchföreläsning av Qjouren

Den 22 augusti bjuder Qjouren in till en digital föreläsning som heter “Varför går hon inte?” med Frida Walter, författare till handböckerna Nu går jag!Att våga fråga!Sexuellt våld & prostitution! samt Att läka!

Frida Walter är utbildad jourkvinna med mångårig erfarenhet av att möta kvinnor och barn på skyddade boenden, hon är också utbildad forensisk sköterska. Frida föreläser både utifrån egna erfarenheter av att bo på ett skyddat boende och utifrån hennes olika yrkesroller.

Vi kommer få höra om hur verkligheten ser ut utifrån multitrauma, bemötande och helhetsperspektiv, samt vad som krävs för den frigörande processen och att möjliggöra läkande.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla, både yrkesverksamma och privatpersoner. Det kommer att finnas tid för frågor. Föreläsningen kommer inte att spelas in.

Mer info och anmälan på https://qjouren.se/2023/07/05/digital-lunchforelasning-22-8-varfor-gar-hon-inte/