Extra

Bilder från Ordförandekonferensen i juni

Den 3 juni 2023 var det ordförandekonferens i Riksförbundet. Där fick ledningen i lokalföreningarna chansen att utbyta erfarenheter, lära sig mer, inspireras och få nya vänner. Vi har under året haft nya medlemmar samt nya föreningar. Vårt fokus ligger på SIMONs narkotikafrågor samt förebyggande arbete med att stimulera barn och ungdomar till att bli aktiva drogmotståndare. Utvecklingsarbete kring ”förtroendeskapande möten”, kvinnohälsa, råd och stöd fortsätter. Helgen innehöll korta föreläsningar, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten.
Föreläsare på konferensen var:
Redar Baskin – SIMON då, nu och i framtiden.
NBV – Droghandboken
Temketu Woldu – Anhörigstöd
Linda Ammoun – Kvinnoprojekt
Foade Daoud från SIMON Hässleholm – Resan till integration