Extra

Kick-off för styrelsen i januari

Den 19-21 januari hade styrelsen en helg i Stockholm. Efter personalbyte 2023 behövdes en nystart för att stärka dynamiken inför 2024 och prata om vad SIMON ska fokusera på under året. Helgen bestod av styrelsemöte, presentation av internrevision och kick-off med övningar för att upptäcka vilka personligheter som finns i styrelsen och komma fram till hur man bäst jobbar tillsammans.

, , ,