Extra

Konferensen Utanförskap & Gängkriminalitet

Den 29 maj 2024 deltog Linda Ammoun och Temketu Woldu från Riksförbundet Simon i konferensen Utanförskap & Gängkriminalitet. Konferensen som anordnas av Integrationsforum bjöd på värdefull information och insikter om hur unga tjejer påverkas av utsatthet och kriminalitet.

Både Linda och Temketu uttryckte stor uppskattning för dagen, särskilt med tanke på att Riksförbundet Simon under 2024 fokuserar på att belysa unga tjejers utsatthet och deras roll i kriminalitet. Konferensen gav många nya perspektiv och idéer om hur vi kan arbeta för att stödja dessa unga kvinnor och förebygga att de dras in i kriminella miljöer.

Särskilt givande var inläggen från internationella experter, som Abi Billinghurst från Abianda i England, som delade sina erfarenheter av att stödja unga kvinnor som drabbats av kriminell exploatering.

Temketu framhöll vikten av att lära av sådana exempel för att kunna implementera effektiva strategier här hemma. “Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete med att stödja unga tjejer och göra samhället tryggare för alla”.

För mer information om vårt arbete och framtida evenemang – håll koll här på hemsidan.

, , , , , , ,