Extra

Riksförbundet SIMON i panelsamtal på Järvaveckan

Temketu Woldu från Riksförbundet Simon deltog i ett engagerande panelsamtal under Järvaveckan. Tillsammans med KSAN diskuterade Temketu viktiga frågor om hur vi kan fånga upp unga tjejer i utsatthet.

Viktiga punkter från samtalet inkluderade:

  • Identifiering av utsatta unga: Hur vi kan bli bättre på att identifiera unga tjejer som befinner sig i riskzonen för att hamna i kriminalitet.
  • Stödstrukturer: Vilka stödstrukturer som saknas och hur vi kan förbättra dessa för att ge bättre hjälp till utsatta unga tjejer.
  • Samhällets ansvar: Diskussioner om samhällets roll och vad som hittills har missats i arbetet med att förhindra att unga tjejer hamnar i kriminalitet.
  • Förebyggande åtgärder: Konkreta förslag på förebyggande åtgärder som kan implementeras för att stödja unga tjejer och förhindra att de hamnar i brottsliga miljöer.

Tillsammans med KSAN fortsätter vi att arbeta för att skapa ett tryggare samhälle för alla unga tjejer.

Håll utkik för fler uppdateringar och fortsatta diskussioner kring detta viktiga ämne.

, , , , , ,