Extra

Bli medlem i SIMON

För varje ny medlem blir vi en starkare kraft för ett narkotikafritt samhälle

Foto: Unsplash

Stöd vårt arbete för ett narkotikafritt samhälle. Ditt engagemang behövs!

 

  • SIMON är religiöst och politiskt obundet och vill vara en resurs i kampen mot droger och fungera som en bro mellan invandrade, flyktingar och det svenska samhället.
  • SIMON stöder en restriktiv narkotika- och alkoholpolitik. Droger utgör ett hot mot demokratin och mot en sund uppväxtmiljö för barn och ungdomar. Vi anser att en liberalisering enbart leder till mer droger och ytterligare social utslagning i samhället.
  • SIMON är en mångkulturell intresseorganisation och baserar sin verksamhet på principen om alla människors lika värde och demokrati. Riksförbundet arbetar för att motverka missbruk, främlingsfientlighet och rasism och för en ökad integration i samhället. Vi arbetar för ett samhälle fritt från narkotika genom att bl.a. stimulera barn och ungdomar till att bli aktiva drogmotståndare.


Medlemskapet kostar 50 kr för ungdom upp till 25 år, 100 kronor per år för enskilt medlemskap och 150 kronor för hela familjen. Den lokala föreningen kan ta ut en större avgift. Ett medlemskap sträcker sig över kalenderår. Det innebär att du måste förnya ditt medlemskap varje år. Medlemsavgiften betalas in på Plusgiro 97879-1.

KvinnaManJaNej