Extra

Bli medlem i SIMON

mohmed_citat_200pxSIMON är en religiöst och politiskt obunden organisation som vill vara en bro mellan människor, oavsett härkomst och kulturell tillhörighet, och skapa förutsättningar för delaktighet i samhället. SIMON vill motverka drogmissbruk och sätter särskilt fokus på drogrelaterade frågor som berör specifika grupper, frågor som riskerar att hamna i skymundan.

Delar du våra grundläggande värderingar så tycker vi att du ska gå med i SIMON.

SIMON stöder en restriktiv narkotika- och alkoholpolitik. Droger utgör ett hot mot demokratin och mot en sund uppväxtmiljö för barn och ungdomar. En liberalisering leder enbart till fler droger och ytterligare social utslagning i samhället.

SIMON är en mångkulturell organisation och baserar sin verksamhet på principen om alla människors lika värde och demokrati.


Medlemskapet kostar 50 kronor per år för enskilt medlemskap och 150 kronor för hela familjen. Den lokala föreningen kan ta ut en större avgift.

KvinnaManJaNej


När vi mottagit din ansökan skickar vi ett mejl som vi ber dig svara på. Det är en säkerhetsåtgärd så att vi ska veta att det är du själv och inte någon annan som anmäler dig.

När du har svarat på vårt mejl så skickar vi ett inbetalningskort till dig. Vill du betala in medlemsavgift direkt så är kontonumret, plusgiro 97879-1. Medlemsavgiften är 100 kronor för medlemskap vuxen, 50 kronor för medlemskap ungdom upp till 25 år och 150 kronor för hela familjen. Den lokala föreningen kan ta ut en större avgift.

Välkommen till SIMON!