Extra

Archive | Nyheter

Information om vaccination mot Covid-19 på andra språk

I våras skickade förbundet ut information på andra språk i samband med att Corona pandemin startade. Nu finns aktuell information från Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19 på andra språk. Informationen  finns på 18 andra språk via länken nedan. Bra att veta om vaccination mot Covid-19 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/information-pa-andra-sprak/bra-att-veta-om-vaccination-mot-covid-19-oversattningar/

Läs mer

Riksförbundet SIMON förnyar sitt medlemskap i World Federation Against Drugs, WFAD

Riksförbundet SIMON förnyar sitt medlemskap i World Federation Against Drugs, WFAD. WFAD är en internationell organisation bestående av 306 medlemsorganisationer från ett 60-tal länder. WFAD:s samtliga medlemsorganisationer arbetar för det drogfria samhället bl.a. genom insatser för att stärka familjen och lokalsamhällen runt om i världen i kampen mot droger. WFAD is a multilateral community of non-governmental […]

Läs mer

Vi söker ungdomsrepresentant till vår nationella styrelse!

Vi söker en ungdomsrepresentant till vår nationella styrelse! Vi söker dig som har ett intresse för drogfrågor, samhällsfrågor och det civila samhället. Som ungdomsrepresentant i vår förbundsstyrelse är du adjungerad och du kommer att få stora möjligheter att påverka och bidra till utvecklingen av förbundets frågor på ett nationellt plan. Du bidrar med ditt perspektiv […]

Läs mer

Möte med Samsjuklighetsutredningen för samtal om ökad förståelse av vikten av språk- och kulturkompetens inom vård- och omsorg

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se över hur insatser för personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat. Riksförbundet SIMON har fått möjlighet att träffa Samsjuklighetsutredningen för samtal om hur dessa frågor berör våra målgrupper. Bland annat att behovet av insatser som samhället erbjuder också kan anpassas […]

Läs mer

“SPELA ROLL” – en temavecka om alkoholmissbruk, familjen och hur man kan stötta barn i dessa familjer

Uppmärksamhetsveckan “Spela Roll” vänder sig till barn i familjer där någon har ett alkoholmissbruk. Riksförbundet SIMON ingår i arrangörsgruppen och du som är medlem i SIMON är välkommen att delta på de olika aktiviteterna under veckan. Spela Roll 2021 äger rum den 8-14 februari. Under veckan kommer det bland annat att hållas digitala seminarier via […]

Läs mer

ÖPPEN ANMÄLAN TILL “SVERIGE MOT NARKOTIKA”

Den 23 mars är det dags för konferensen “Sverige mot narkotika”, som i år blir digital. SIMON är medarrangör till konferensen och kommer att delta i programmet med förbundets film “Ingenmansland”, som ingår i förbundets tidigare filmsatsning “För barnens skull”. För att sätta barnen i fokus i samhällets insatser riktar sig filmsatsningen “För barnens skull” […]

Läs mer

NU KÖR VI IGÅNG!

Julen är över och 2021 är här och vi blickar framåt mot ett händelserikt år för SIMON. I år ser vi fram emot att fortsätta med vårt förebyggande arbete för ett drogfritt samhälle. Vi vill möta människor, ta del av ditt engagemang och bidra till att förändra samhället till det bättre!

Läs mer

SIMON: DÅTID, NUTID, FRAMTID

Nu är SIMON:s jubileumsbok klar – SIMON: Dåtid, Nutid, Framtid. Boken kombinerar historiska tillbakablickar med framåtsyftande samtal och intervjuer. Med lärdomar från dåtiden och visioner för framtiden målar vi här en bild av vad SIMON är och vad SIMON kan vara i framtiden. Boken kommer även att ingå i en studiecirkel på samma tema. Boken […]

Läs mer

NU TAR VI JULLOV!

Under perioden 23/12-4/1 är vi jullediga och har lägre bemanning på förbundskansliet. Vi återkommer så snart vi kan för att besvara mail och telefonsamtal under dessa veckor. God helg, god jul och ett riktigt gott nytt år! A Merry Very Christmas and a Happy New Year! Önskar vi er!

Läs mer

FÖRBUNDSSTÄMMA 2020

Lördagen den 12 december hade Riksförbundet SIMON sin första digitala förbundsstämma någonsin. Ombud och förtroendevalda från Boden i norr till Kristianstad i söder deltog. På förbundsstämman beslutades bland annat om en ny stadga, ett antal nya riktlinjer och policys, samt genomfördes val av förbundsstyrelse, valberedning samt revisorer för de två kommande åren. Det delades också […]

Läs mer