Extra

Archive | Nyheter

RIKSFÖRBUNDET SIMON STÄLLER SIG BAKOM SKUGGSTRATEGI FÖR ALKOHOL-, NARKOTIKA-, DOPNING- OCH TOBAKSPOLITIK

Sveriges nuvarande ANDT-strategi löper ut 2020. Ett stort antal idéburna organisationer har därför slutit upp bakom en gemensam skuggstrategi till regeringens nya ANDTS-strategi (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Syftet är att påverka den kommande nationella ANDT-strategin och därmed också stärka den svenska ANDTS-politiken så att färre människor far illa. Skuggstrategins övergripande mål […]

Läs mer

LANSERING AV NY FACEBOOK-SIDA!

SIMON har i dagarna lanserat en ny Facebook-sida för alla medlemmar! Tanken är att den ska bli en kompletterande kommunikationskanal till hemsidan. Gå gärna in och gilla och följ: https://www.facebook.com/Riksförbundet-SIMON-Svenskar-och-invandrade-mot-narkotika-104823684594104 Den nya Facebook-sidan är en del utav förbundets satsning på en tydligare profil och ökad kommunikation med förbundets medlemmar och vår omvärld. Satsningen kommer att […]

Läs mer

SIMON deltog på Narkotikakonferens

Den 26 maj deltog SIMON på den webbsända konferensen “Narkotikakonferens med fokus på förebyggande metoder och tidig upptäckt”. Förbundsordförande Redar Baskin representerade förbundet på temat “Narkotikaförebyggande metoder riktat till barn och unga”. Förbundets film “Hedersflykten” visades även för konferensens deltagare. Konferensen arrangerades av länsstyrelserna i Kalmar, Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Hallands län tillsammans med Polisen […]

Läs mer

Vi önskar er alla en Glad Nationaldag!

Stiftelsen Sveriges Nationaldag har överlämnat en fana till Riksförbundet SIMON. Orsak till detta är att Riksförbundet SIMON under 2020 firar 30 år. Detta vill man uppmärksamma och även ge ett erkännande av den verksamhet som SIMON bedriver. Inom Riksförbundet men också i de lokala föreningar runt om i landet. De samhällsutmaningar vi ser just nu, […]

Läs mer

Vi hälsar vår nya bitr. Förbundssekreterare välkommen!

Linda Lundberg kommer närmast från en tjänst på Svenska Diabetesförbundet där hon arbetat med interna processer, utveckling och projektledning samt styrelsearbete. I uppdraget som bitr. Förbundssekreterare kommer Linda att verka för att utveckla SIMON med fokus på föreningsutveckling, projekt och kommunikation samt samarbeten. “Det ska bli spännande och roligt att arbeta på SIMON och jag […]

Läs mer

Intensiva dagar i Almedalen

Några intensiva dagar i Almedalen. Sju deltagare från SIMON deltog i olika aktiviteter, panelsamtal, seminarier och nätverkande med andra. Ett av våra teman var “Från Krigszon till Riskzon” och speglade de svårigheter många ensamkommande möter i relation till droger och kriminalitet. Ett annat tema var “Vården blir bättre om jag förstår” där vi tog upp […]

Läs mer

SIMON i Almedalen

SIMON arrangerar två seminarier under Almedalsveckan 2019 Tisdag den 2 juli kl. 11.00 i Soberian ett seminarium med rubriken “Vården blir bättre om jag förstår”. Ett seminarium som handlar om behov av och tillgång till språk och kulturkompetens inom beroendevården för nyanlända. I samband med seminariet lanserar SIMON en helt ny rapport om ämnet. Medverkar […]

Läs mer

SIMON på Järvaveckan

Tillsammans med Föräldraföreningen mot Narkotika medverkade SIMON under Järvaveckan 12-16 juni med tält och utställning. Dagarna resulterade i många värdefulla kontakter både med enskilda personer och andra organisationer.

Läs mer