Extra

Tre kortfilmer för barnens skull

bild-fo%cc%88r-barnens-skull-pappa-barn

Att komma till Sverige kan till en början kännas som en lättnad, bort från krig och förtryck. Nu börjar en ny episod med att försöka hitta en trygghet för familjen och en framtid i det nya landet, med andra värderingar och en annan samhällsstruktur. Många lär sig svenska, hittar arbete och blir delaktiga i samhället, men en del hamnar utanför. Barnen hamnar i ett Ingenmansland, brottas med olika värderingar i hemmet och i majoritetssamhället och lider av föräldrarnas psykiska trauman efter krig och tortyr.

Ovetandes om vad de brottas med sviker vi många gånger dessa barn, när vi inte ser dem och deras familjer, inte förmår ge relevant stöd. För att sätta barnen i fokus i samhällets insatser riktar sig filmsatsningen För barnens skull till dem som i sina arbeten och i föreningslivet möter familjer och barn som flytt till Sverige, men också till föräldragrupper.

För att underlätta till diskussion och samtal har studieförbundet NBV tillsammans med SIMON tagit fram studieplaner till Ingenmansland (10:18 min), Andra generationens trauma (10:26 min) och Hedersflykten (13 min). Filmerna har producerats med stöd från Socialstyrelsen.

SIMON har tillsammans med studieförbundet NBV tagit fram fakta och frågor till filmerna som kan vara till hjälp i samtal om barn som växer upp i familjer som tvingats fly till Sverige. Välj frågor som känns aktuella på din arbetsplats, i din förening eller studiegrupp. Ta kontakt med din närmaste NBV-avdelning, www.nbv.se, om du vill få hjälp med att studera dessa frågor studieplan_nbvi en studiecirkel.

Studieplan med fakta och studiefrågor för yrkesverksamma och ideella hittar du här.

Ingenmansland

Andra generationens trauma

Hedersflykten