Extra

Förbundsstämma 2020

Den 12 december hade Riksförbundet SIMON:s, Svenskar och invandrade sin första digitala Förbundsstämma!

Förbundsstämman hölls lördagen den 12 december. Ombud och deltagare från hela landet deltog. På stämman beslutades bland annat om en reviderad stadga för förbundet, ett antal nya policys, samt genomfördes val.

Redar Baskin fick fortsatt förtroende som förbundsordförande. Som ledamöter i styrelsen valdes Ingela Broberg, Linda Ammoun, Mats Einestam, Hassan Mohammed, Abdirashid Ahmed, Didier Nzeyimana. Som ersättare valdes Saba Ghebrezghi och Ahmed Mohamed.

Samtliga dokument och handlingar från förbundsstämman kommer att skickas ut till lokalföreningarna för kännedom, samt publiceras på medlemssidorna på förbundets hemsida inom kort.

Tack till våra fantastiska föreningar som deltog!

Tack till presidiet som höll i trådarna och ledde oss genom mötet!

Foto: Unsplash