Extra

Föreläsningar om narkotika för föräldrar

SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika, studieförbundet NBV och Narkotikapolitiskt Center har tillsammans tagit fram två föreläsningar om narkotika som vänder sig till dig som är förälder eller annan vuxen i ungas närhet.

Föreläsningar på svenska, arabiska, farsi och somaliska.

Föreläsningarna bygger på boken “Droghandboken – en guide för föräldrar och andra nyfikna”, som är skriven av Erik Leijonmarck, som arbetat med narkotikafrågor både i Sverige och internationellt. Under föreläsningarna får ni möta Erik, genom tre filmer som har textats till respektive språk.

I föreläsningarna finns förslag på diskussionsfrågor. När de kommer upp så passar det bra att pausa föreläsningen och prata kring frågorna. Kontakta gärna oss på SIMON om du har frågor kring materialet och vill ha tips på hur du/ni kan använda det.

Föreläsningar och filmer på svenska

Föreläsning 1: Samtal om unga och narkotika – Att förebygga (filmen är 26:52 min lång)

Föreläsning 2: Samtal om unga och narkotika – Att upptäcka (filmen är 26:31 min lång)

Film 1: Du spelar roll – Hur förhindrar jag att mitt barn använder droger?

Film 2: Om det händer – hur upptäcker man om ens barn använder droger?

Film 3: Vanliga argument för och emot narkotika

Filmer textat till arabiska

Film 1: Du spelar roll – hur förhindrar jag att mitt barn använder droger?

Film 2: Om det händer – hur upptäcker man om ens barn använder droger?

Film 3: Vanliga argument för och emot narkotika

Filmer textat till farsi

Film 1: Du spelar roll – hur förhindrar jag att mitt barn använder droger?

Film 2: Om det händer – hur upptäcker man om ens barn använder droger?

Film 3: Vanliga argument för och emot narkotika

Filmer textat till somaliska

Film 1: Du spelar roll – hur förhindrar jag att mitt barn använder droger?

Film 2: Om det händer – hur upptäcker man om ens barn använder droger?

Film 3: Vanliga argument för och emot narkotika

Föreläsning på arabiska

Föreläsning 1: Samtal om unga och narkotika – Att förebygga (filmen är 16:29 min lång)

Här berättar vi hur narkotikasituationen ser ut bland unga i Sverige och hur man som förälder eller annan vuxen i ungas närhet kan förebygga att unga börjar använda narkotika. Vi ger också exempel på hur de har arbetat förebyggande mot narkotika på Island. I föreläsningarna finns förslag på diskussionsfrågor. När de kommer upp så passar det bra att pausa föreläsningen och prata kring frågorna.

Föreläsning 2: Samtal om unga och narkotika – Att upptäcka (filmen är 21:21 min lång)

I den andra föreläsningen pratar vi om vad man kan göra om man misstänker eller upptäcker att unga använder narkotika och vi diskuterar några vanliga argument för och emot narkotikaanvändning. I föreläsningarna finns förslag på diskussionsfrågor. När de kommer upp så passar det bra att pausa föreläsningen och prata kring frågorna.