Extra

Förbundsstämma 2020

Välkomna till Riksförbundet SIMONS, Svenskar och invandrade mot narkotikas, Förbundsstämma den 12-13 december på Tollare Folkhögskola i Stockholm!

I dagarna har en kallelse med information gått ut till förbundets lokalföreningar gällande den kommande förbundsstämman. Förbundsstämman är förbundets högst beslutande organ och ska enligt förbundets stadga inträffa vartannat år före maj månads utgång. P g a Corona pandemin beslutade förbundsstyrelsen i våras att skjuta fram förbundsstämman till hösten/vintern 2020. Under sommaren tog styrelsen sedan beslutet att hålla förbundsstämman den 12-13 december på Tollare Folkhögskola i Stockholm.

Det är på förbundsstämman SIMONS medlemmar har möjlighet att vara med och påverka beslut om SIMONS riktning framåt, hur vi tillsammans ska arbeta för ett narkotikafritt samhälle de. Alla medlemmar i SIMON har möjlighet att lämna in motioner till förbundsstämman. Motioner ska ha inkommit senast 11 november till kansliet. Alla medlemmar har också rätt att nominera till förtroendeuppdragen. Har du kunskap om någon som skulle passa bra för ett förtroendeuppdrag i SIMON, kontakta då valberedningens sammankallande. Förslag från medlemmar ska vara valberedningen tillhanda senast 2 november.

I år är det 30 år sedan Riksförbundet SIMON bildades. Det uppmärksammar förbundet bl.a. genom att bjuda in 5 deltagare, inklusive deltagande ombud, per lokalförening till förbundsstämman.

Tillsammans kommer vi också att uppmärksamma 30 års firandet genom att bjuda in till en jubileumsmiddag lördag kväll för att fira 30 års jubiléet med gamla och nya SIMON vänner.

Foto: Unsplash

VIKTIGA DATUM INFÖR FÖRBUNDSSTÄMMAN:

  • 2/11 är sista anmälningsdag till förbundsstämman. Bokning av resa till förbundsstämman ska göras senast en månad innan avresedatum för att hålla nere förbundets kostnader för resor.
  • 2/11 är sista dag för inlämnande av nomineringar till valberedningen.
  • 30/10 kl.24.00 är sista dag att lämna in motioner till förbundsstämman.
  • 23/11 skickas stämmohandlingar ut till anmälda ombud och lokalföreningar.
  • 12-13/12 hålls Riksförbundet SIMONS förbundsstämma på Tollare Folkhögskola i Stockholm

INFORMATION OM FÖRBUNDSSTÄMMAN

All praktiskt information, stämmohandlingar och programmet till stämman skickas ut till anmälda ombud och till föreningarna, samt publiceras på förbundets hemsida senast den 23/11. Du anmäler dig till förbundsstämman genom att sända in din anmälningsblankett till förbundskansliet, se informationen i kallelsen. Efter att du anmält dig får du en bekräftelse via epost från kansliet. Skulle du mot förmodan inte få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen, vänligen kontakta kansliet.

Är det något praktiskt du undrar över, något som är otydligt, hör utav dig! Kontakta förbundskansliet på e-post: simon@simon.org.se

Varmt välkomna till Förbundsstämman!

Foto: Unsplash

DOKUMENT TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN