Extra

Intervjuer av föräldrar/Podcast

Riksförbundet SIMON har tagit fram en intervju av en förälder som har erfarenhet av att stödja sina barn med att komma ut ur missbruk och kriminalitet. Denna gång på Tigrinska. Vårt mål är att fortsätta ta fram intervjuer på olika språk och med olika ämnen.

Intervju av förälder på Tigrinska