Extra

Vårt nätverk för tjejer och kvinnor i SIMON

Våra viktigaste frågor

Kvinnokommittén är ett nätverk av kvinnor inom SIMON, som har funnits sedan 2010. Kvinnokommittén arbetar med frågor som berör kvinnors förutsättningar och rättigheter i samhället, samt inte minst de områden som rör kvinnor och droger. Kvinnokommittén arbetar också för en ökad integration och mot främlingsfientlighet.

Alla tjejer och kvinnor som vill delta i våra aktiviteter är välkomna.

Aktiviteter

En viktig del i kampen mot droger är att bedriva förebyggande arbete genom kunskapshöjande, sociala och kulturella aktiviteter. Kvinnokommittén anordnar och deltar därför på aktiviteter, så som föreläsningar, tematräffar och studiecirklar, samt konferenser.

Foto: Christina Wocinte

Lokalt bedrivs kvinnoarbetet i våra föreningar utifrån vad tjejer och kvinnor i den lokala föreningen bestämt. Lokalföreningarna organiserar aktiviteter så som sociala och kulturella träffar, utbildningar och lägerverksamhet.

Förebyggande arbete

I det förebyggande arbetet som Kvinnokommittén bedriver är det av stor vikt att nå fram med information och stöd till kvinnor och tjejer, för att på så sätt stärka och stötta. En annan viktig del av vårt arbete är att fokusera på familjens möjligheter som skyddsfaktor mot missbruk av narkotika och andra droger. Kvinnokommittén anordnar därför även verksamhet som särskilt vänder sig till kvinnor med familj.

Foto: Vivek Kumar

Invandrade kvinnor med eget missbruk

Ett annat fokusområde för Kvinnokommittén är invandrade kvinnor med beroendeproblematik, som är en mycket osynlig grupp i samhället. Inom SIMON kommer man i kontakt med dem på olika sätt. Kvinnokommittén arbetar för att synliggöra denna grupp av kvinnor och vill medverka till att utveckla vård och stöd som når fram. Främst genom vårt kvinnoarbete, men också genom de lokala föreningarnas aktiviteter, där våra lokalföreningar har verksamhet som är riktad till kvinnor.

Vill du vara med och engagera dig i vårt kvinnoarbete?

Vill du engagera dig lokalt i kvinnoarbetet eller i SIMONS Kvinnokommitté? Kontakta förbundskansliet, vi hjälper dig att ta kontakt med rätt personer. E-post: simon@simon.org.se

Foto: Dario Valenzuela

Länk till film om “FN-konventionen om kvinnors mänskliga rättigheter”, föreläsare Wiveca Holst. KSAN: https://vimeo.com/476397064