Extra

NYHETER

SIMON FÅR FÖRNYAT FÖRTROENDE AV KSANs ÅRSMÖTE!

I går hade KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor årsmöte. KSAN är en organisation som arbetar med frågor kring alkohol och andra beroendeframkallande medel utifrån ett kvinnoperspektiv, där SIMON är en utav KSANs medlemsorganisationer. På årsmötet omvaldes Ingela Broberg från SIMONS Kvinnokommitté till uppdraget som ersättare i KSANs styrelse. Ingela Broberg är även vice […]

Läs mer

Dags för årsmöte!

I dagarna har förbundet skickat ut konkreta tips och information till lokalföreningarna inom SIMON gällande planering av föreningarnas årsmöten. Om du som ska planera lokalföreningens årsmöte har frågor eller behov av att bolla saker är du varmt välkommen att mejla oss på förbundskansliet. E-post: simon@simon.org.se Foto: christina@wocintechchat.com, unsplash.com

Läs mer

På nya stolar!

Fr. o. m månadsskiftet juli/augusti förstärker vi SIMONS organisation med två nya tjänster. Kerstin Eriksson, tidigare förbundssekreterare, går över till en tjänst som drogpolitisk sekreterare med ekonomiansvar på förbundet. Linda Lundberg, bitr. förbundssekreterare, tar därmed över uppdraget som förbundssekreterare för förbundet.

Läs mer

Semestertider!

Under perioden 13/7 till 10/8 har vi en lägre bemanning på förbundskansliet. Vi återkommer så snart vi kan för att besvara mail och telefonsamtal under dessa veckor. Vi på SIMON önskar er alla en skön sommar!

Läs mer

SIMON får fortsatt förtroende av CANs årsmöte

Vid CANs årsmöte (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) omvaldes Kerstin Eriksson från SIMON till ledamot i CANs styrelse 2020. CANs styrelse består av minst fjorton ledamöter. Regeringen utser ordförande och ersättare. Styrelsen ska på ett allsidigt sätt representera de olika medlemsorganisationernas arbets- och intresseområden. SIMON ser fram emot att få delta i CANs arbete! Grattis […]

Läs mer

Nytt datum för Riksförbundet SIMONS förbundsstämma

Med anledning av coronaviruspandemin beslutade förbundsstyrelsen i våras att flytta årets förbundsstämma till hösten/vintern 2020. Vi kan nu informera om att det nya datumet för årets förbundsstämma är den 12-13/12-2020. Mötet hålls denna gång på Tollare Folkhögskola i Stockholm. Boka dessa dagar i din kalender redan nu. Mer information kommer i september!

Läs mer

SIMON uppmärksammar “Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika” den 26 juni!

Den 26 juni är den “Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika”. En dag för att lyfta och synliggöra de stora utmaningar vi har när det gäller dessa frågor. För 30 år sedan uppmärksammade en grupp engagerade personer att det kommit rapporter både från beroendevården och polisens sida om att narkotikamissbruk bland […]

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET SIMON STÄLLER SIG BAKOM SKUGGSTRATEGI FÖR ALKOHOL-, NARKOTIKA-, DOPNING- OCH TOBAKSPOLITIK

Sveriges nuvarande ANDT-strategi löper ut 2020. Ett stort antal idéburna organisationer har därför slutit upp bakom en gemensam skuggstrategi till regeringens nya ANDTS-strategi (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Syftet är att påverka den kommande nationella ANDT-strategin och därmed också stärka den svenska ANDTS-politiken så att färre människor far illa. Skuggstrategins övergripande mål […]

Läs mer

LANSERING AV NY FACEBOOK-SIDA!

SIMON har i dagarna lanserat en ny Facebook-sida för alla medlemmar! Tanken är att den ska bli en kompletterande kommunikationskanal till hemsidan. Gå gärna in och gilla och följ: https://www.facebook.com/Riksförbundet-SIMON-Svenskar-och-invandrade-mot-narkotika-104823684594104 Den nya Facebook-sidan är en del utav förbundets satsning på en tydligare profil och ökad kommunikation med förbundets medlemmar och vår omvärld. Satsningen kommer att […]

Läs mer