Extra

NYHETER

Vi hälsar vår nya bitr. Förbundssekreterare välkommen!

Linda Lundberg kommer närmast från en tjänst på Svenska Diabetesförbundet där hon arbetat med interna processer, utveckling och projektledning samt styrelsearbete. I uppdraget som bitr. Förbundssekreterare kommer Linda att verka för att utveckla SIMON med fokus på föreningsutveckling, projekt och kommunikation samt samarbeten. “Det ska bli spännande och roligt att arbeta på SIMON och jag […]

Läs mer

Intensiva dagar i Almedalen

Några intensiva dagar i Almedalen. Sju deltagare från SIMON deltog i olika aktiviteter, panelsamtal, seminarier och nätverkande med andra. Ett av våra teman var “Från Krigszon till Riskzon” och speglade de svårigheter många ensamkommande möter i relation till droger och kriminalitet. Ett annat tema var “Vården blir bättre om jag förstår” där vi tog upp […]

Läs mer

SIMON i Almedalen

SIMON arrangerar två seminarier under Almedalsveckan 2019 Tisdag den 2 juli kl. 11.00 i Soberian ett seminarium med rubriken “Vården blir bättre om jag förstår”. Ett seminarium som handlar om behov av och tillgång till språk och kulturkompetens inom beroendevården för nyanlända. I samband med seminariet lanserar SIMON en helt ny rapport om ämnet. Medverkar […]

Läs mer

SIMON på Järvaveckan

Tillsammans med Föräldraföreningen mot Narkotika medverkade SIMON under Järvaveckan 12-16 juni med tält och utställning. Dagarna resulterade i många värdefulla kontakter både med enskilda personer och andra organisationer.

Läs mer

SIMON dagar på Tollare folkhögskola

7-9 juni anordnades SIMON-dagar på  Tollare folkhögskola. Mer än 50 deltagare från hela landet var med under dagarna som innehöll föreläsningar om bland annat Cannabis. Stort fokus låg också på tillväxt och utveckling av SIMONs arbete inte minst i samverkan med NBV.  

Läs mer

SIMON Skellefteå medverkade i seminarium

SIMON Skellefteå har varit delaktiga i Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, RFS, treåriga projekt Min rätt – Din roll som riktar sig till ensamkommande barn, deras gode män och andra aktörer som ska samverka kring barnet. Den 3 april anordnades ett  seminarium där två medarbetare från SIMON Skellefteå deltog. I projektet finns två skrifter och tre filmer […]

Läs mer

Vecka 45, den nationella uppmärksamhetsveckan om alkohol och dess skadeverkningar

Snart är det dags igen för vecka 45 då vi nationellt uppmärksammar alkoholens skadeverkningar och konsekvenser. Alkohol är den tredje största riskfaktorn bakom ohälsa och för tidig död (Folkhälsomyndigheten 2016). Berusning står bakom många direkta fysiska skador av alkohol som våldsbrott, sexualbrott, drunkning, bränder, fall och trafikolyckor. Dessutom drabbas många barn, anhöriga och arbetskamrater. KSAN, […]

Läs mer

Stort intresse för SIMON på Drogfokus i Uppsala

Riksförbundet SIMON deltog vid konferensen Drogfokus i Uppsala 17 – 18 oktober. Runt 900 deltagare, från alla sektorer i samhället, möttes för att ta del av nyheter, nätverka med andra, skapa nya samarbeten och få idéer och inspiration i arbetet kring alkohol och droger. SIMONs frågor, är högaktuella och det fanns ett stort intresse vid SIMONs […]

Läs mer

SIMON i Almedalen

SIMON i Almedalen                                                                                          Narkotika är en av de största bakomliggande orsakerna till de senaste årens upptrappade våld och kriminalitet. I dessa sammanhang är invandrade många gånger överrepresenterade. SIMON arrangerade ett seminarium under Almedalsveckan 2018. Ett panelsamtal som tog upp frågan vad vi kan göra för att gemensamt ta ansvar för utvecklingen […]

Läs mer