Extra

Tag Archives | Unga kvinnor

SIMON på Järvaveckan

Kom och lyssna på SIMON:s Temketu Woldu på Järvaveckan fredag 31/5 kl 14.00. Tillsammans med KSAN (Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor) pratar hon om arbetet för att nå unga […]

Läs mer