Extra

Testar nytt kontaktformulär


Välj vilket medlemskap som passar dig bäst!

Medlemsavgiften för enskild vuxen medlem är 100 kr. Medlemsavgiften för enskild ungdomsmedlem upp till 25 år är 50 kr. Medlemsavgiften för familjemedlemskap är 200 kr. Medlemsavgiften för stödmedlemskap samt organisationsmedlem är 250 kr. Den lokala föreningen kan ta ut en större avgift. Ett medlemskap sträcker sig över kalenderår. Det innebär att du måste förnya ditt medlemskap varje år. Medlemsavgiften betalas in på Plusgiro 97879-1.


KvinnaManJaNej