Extra

UNGA SIMON

Unga SIMON är förbundets ungdomsverksamhet. Unga SIMON består av lokala ungdomsgrupper runt om i landet. Verksamheterna drivs lokalt i våra lokalföreningar, av unga för unga.

Unga SIMON ska tillvarata ungdomarnas intressen, bedriva verksamhet för barn och ungdomar, samt verka för att bilda och driva lokala Unga SIMON grupper. Unga SIMON arbetar för att öka ungdomars kunskap om drogfrågor, samt är en mötesplats.

Målet för verksamheten är att stimulera barn och ungdomar till att välja ett drogfritt liv.