Extra

Det här är Unga SIMON!

Om oss

Unga SIMON är Riksförbundet Svenskar och invandrade mot narkotikas ungdomsverksamhet. Unga SIMON består av ett nationellt nätverk, samt lokala ungdomsgrupper runt om i landet. Verksamheten drivs på riksnivå och lokalt i våra lokalföreningar, av unga för unga.

Unga SIMON arbetar med att informera och ge ungdomar kunskap om riskerna med droger och beroende. Vi ser till att unga har en röst och att deras engagemang för ett drogfritt samhälle tas på allvar. Vi lyfter ungdomars erfarenhet och kunskap i kampen mot droger och är varandras förebilder.

Unga SIMON påverkar genom att vi engagerar oss för ett drogfritt samhälle

Unga SIMON:s mål är att motivera och stärka ungdomar till att ta ställning för ett drogfritt samhälle. Vi tror på kraften i att göra saker tillsammans.

Unga SIMON har verksamhet för ungdomar, samt arbetar för att bilda och driva lokala Unga SIMON grupper.

Vi ger kunskap för livet

Unga SIMON ger ungdomar kunskap och redskap att säga nej till droger. Genom utbildning, föreläsningar, samt råd och stöd arbetar vi förebyggande.

Våra ambassadörer finns runt om i landet och består av ungdomar som är aktiva i Unga SIMON.

Unga SIMON:s ambassadörer inspirerar och skapar kännedom om Unga SIMON:s verksamhet lokalt och nationellt. 

De har kunskap om droger och beroende och arbetar förebyggande. Genom sin insats stöttar och motiverar de ungdomar att aktivt ta ställning mot droger.

Våra ambassadörer är ute i samhället och besöker gärna din förening eller verksamhet.

Följ Unga SIMON på sociala medier!

Besök vår hemsida: https://ungasimon.se/

Besök oss på Instagram:https://www.instagram.com/unga_simon/