Extra

MÖT VÅR FÖRBUNDSSTYRELSE

Riksförbundet SIMONS förbundsstyrelse består av sex ledamöter och en ordförande, samt två ersättare, som alla är medlemmar i förbundet. Förbundsstyrelsen väljs på SIMONS förbundsstämma och sammanträder regelbundet ca 4 gånger per verksamhetsår. Utöver förbundsstyrelsen finns det även ett arbetsutskott inom förbundsstyrelsen, som sammanträder ca 4 gånger per verksamhetsår. Förbundsstyrelsen leder Riksförbundet SIMON och är förbundets högsta beslutande organ mellan förbundsstämmorna. Förbundsstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs enligt stadgar och förbundsstämmans beslut. De ska ta strategiska beslut, samt företräda Riksförbundet SIMON. Styrelsens arbete leds av ordförande. Styrelsen adjungerar även en ungdomsrepresentant, som deltar i styrelsens arbete.


Redar-KLARsimon-1290NY
Redar Baskin
förbundsordförande

Linda-KLARsimon-1425
Linda Ammoun
sekreterare

Abdirashid-KLARsimon-1458
Abdirashid Ahmed
ledamotHassan Mohamed
vice förbundsordförande


Ingela Broberg
ledamot

Saba Ghebrezghi
suppleantDidier Nzeyimana
förbundskassör

Mats-SIMON-styrelse-1507NY
Mats Einestam
ledamot

Vill du få kontakt med ungdomsrepresentanten, valberedningen eller förbundets förtroendevalda revisorer? Hör utav dig till förbundskansliet, så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person.