Extra

MÖT VÅR FÖRBUNDSSTYRELSE

Riksförbundet SIMONS förbundsstyrelse består av sex ledamöter och en ordförande, samt två ersättare, som alla är medlemmar i förbundet. Förbundsstyrelsen väljs på SIMONS förbundsstämma och sammanträder regelbundet ca 4 gånger per verksamhetsår. Utöver förbundsstyrelsen finns det även ett arbetsutskott inom förbundsstyrelsen, som sammanträder ca 4 gånger per verksamhetsår. Förbundsstyrelsen leder Riksförbundet SIMON och är förbundets högsta beslutande organ mellan förbundsstämmorna. Förbundsstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs enligt stadgar och förbundsstämmans beslut. De ska ta strategiska beslut, samt företräda Riksförbundet SIMON. Styrelsens arbete leds av ordföranden. Styrelsen adjungerar även en ungdomsrepresentant, som deltar i styrelsens arbete.

Förbundsstyrelsen

Saba Ghebrezghi, Förbundsordförande

Mats Einestam, Vice ordförande

Didier Nzeyimana, Kassör

Linda Ammoun, Sekreterare

Hassan Mohumed, Ledamot

Mohamed Raage, Ledamot

Emre Dölek, Ledamot

Amina Osman, Förste ersättare, ungdomsrepresentant

Abdirashid Ahmed, Andre ersättare

Vill du få kontakt med valberedningen eller förbundets förtroendevalda revisorer? Hör av dig till förbundskansliet, så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person.