Extra

STADGAR

 

VÅRA STADGAR

Här hittar du våra stadgar, beslutade av förbundets medlemmar vid förbundsstämman. 

Förbundets stadgar har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i organisationen och lokalföreningarna.

Stadgar för Riksförbundet SIMON (antagen 21-21 april 2012, reviderade 4-6 april 2018, 12 december 2020).

Normalstadgar för lokalförening inom Riksförbundet SIMON (antagna 9 maj 2010, reviderade 12 december 2020).