Extra

Vårt påverkansarbete

En av våra viktigaste uppgifter är vårt påverkansarbete för en restriktiv narkotikapolitik och förebyggande insatser. Här agerar vi på flera fronter. Vi står upp för och bevakar frågor som är viktiga för våra medlemmar.

Vårt påverkansarbete är en viktig del i arbetet vi gör tillsammans med våra samarbetsorganisationer. Vi träffar politiker, beslutsfattare och experter. I samtal med dem får vi kunskap, samt får tillfälle till att argumentera och påverka dem i vad vi tycker är rätt riktning. Just nu fokuserar vi på den kommande ANDT-strategin, vård och behandling för personer med beroendeproblematik, den kommande utredningen om den nya socialtjänstlagen, samt frågan om samsjuklighet och missbruk.

Vi arrangerar även konferenser och utbildningar samt deltar i olika offentliga evenemang. Vi kan påverka!

Samarbetsorganisationer

Samverkan är en viktig del av förbundets arbete med att lösa utmanande samhällsfrågor. I samverkan med myndigheter och organisationer bidrar SIMON till den svenska restriktiva narkotikapolitiken och samhällets förebyggande arbete genom olika aktiviteter och initiativ.

Socialstyrelsen

SIMON har suttit med i Socialstyrelsens råd för missbruks- och beroendefrågor för att ta del av pågående arbete inom Socialstyrelsen och lyfta frågor som särskilt rör SIMONs målgrupp. Arbetet innebär också att dela kunskap och erfarenheter med andra idéburna organisationer. SIMON har också medverkat i nätverksmöten vid Socialstyrelsens Kunskapscentrum för ensamkommande barn. https://www.socialstyrelsen.se/

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV

SIMON är samarbetsorganisation till studieförbundet NBV, vilket innebär att SIMON-föreningarna i första hand ska välja NBV som studieförbund när detta är möjligt. Flera föreningar har haft stöd från NBV lokalt och med NBV:s hjälp kunnat utveckla sin lokala verksamhet. https://www.nbv.se/

Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN

Riksförbundet är sedan 2010 medlem i SLAN, en sammanslutning av organisationer som vill verka för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik samt för ett narkotikafritt samhälle. SLAN arbetar för en väl utbyggd missbruksvård, för opinionsbildning, forskning och en samordning av medlemmarnas gemensamma strävanden för inflytande i olika samhällsorgan. Landsrådet deltar också aktivt i de olika nordiska och internationella organisationerna som verkar inom samma arbetsområde. http://www.slan.se/

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Riksförbundet är medlem i CAN och finns representerat i CAN:s styrelse. CAN är ett nationellt kompetenscentrum inom ANDT-området. CAN:s uppdrag är att sprida kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i samhället. Det gör de genom undersökningar, sammanställningar och forskning, men även via kunskapshöjande insatser. https://www.can.se/

NPC, Narkotikapolitiskt Center

Narkotikapolitiskt Center är ett nätverk med en rad organisationer bakom sig och har i uppdrag att genom analys, debatt och folkbildning bidra till en human, restriktiv narkotikapolitik. http://narkotikapolitisktcenter.se/

Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Riksförbundet är medlem i Forum. Forum arbetar för ett fritt och självständigt civilsamhälle som har ett naturligt utrymme att verka i samhället. Forum driver bl.a. Volontärbyrån, seminarieverksamhet, Ideella jobb, samt flera projekt för att förbättra förutsättningarna för idéburna organisationer att ha en roll i välfärden och vara en del av det politiska samtalet. https://www.socialforum.se/

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN

SIMONs Kvinnokommitté är medlemmar i KSAN och finns representerat i KSAN:s styrelse. KSAN är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel. KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet. https://www.ksan.se/

World Federation Against Drugs, WFAD

Riksförbundet är medlem i WFAD. WFAD is a multilateral community of non-governmental organisations and individuals. We share a common concern that illicit drug use is undercutting traditional values and threatening the existence of stable families, communities, and government institutions throughout the world. https://wfad.se/

Nordiskt Alkohol- och Narkotikapolitiskt samarbete (NordAN)

Riksförbundet ingår i det nordiska nätverket NordAN.

Folkets Husby – Folkets Hus och Parker

SIMON är medlemmar i Folkets Husby som är en medborgardriven mötesplats på ca 700 kvm i hjärtat av Husby. Folkets Husby är en ideell förening som har funnits sedan 2016. Med fokus på kultur, folkbildning och samhällsengagemang är Folkets Husby en mötesplats i norra Järva. Här möts och växer människor, åsikter och idéer.