Extra

Vårt påverkansarbete

En av våra viktigaste uppgifter är vårt påverkansarbete för en restriktiv narkotikapolitik och förebyggande insatser. Här agerar vi på flera fronter. Vi står upp för och bevakar frågor som är viktiga för våra medlemmar.

Vårt påverkansarbete är en viktig del i arbetet vi gör tillsammans med våra samarbetsorganisationer. Vi träffar politiker, beslutsfattare och experter. I samtal med dem får vi kunskap, samt får tillfälle till att argumentera och påverka dem i vad vi tycker är rätt riktning. Just nu fokuserar vi på den kommande ANDT-strategin, vård och behandling för personer med beroendeproblematik, den kommande utredningen om den nya socialtjänstlagen, samt frågan om samsjuklighet och missbruk.

Vi arrangerar även konferenser och utbildningar samt deltar i olika offentliga evenemang.

Vi kan och vill påverka!