Extra

NYHETER

Semestertider!

Under perioden 13/7 till 10/8 har vi en lägre bemanning på förbundskansliet. Vi återkommer så snart vi kan för att besvara mail och telefonsamtal under dessa veckor. Vi på SIMON önskar er alla en skön sommar!

Läs mer

SIMON får fortsatt förtroende av CANs årsmöte

Vid CANs årsmöte (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) omvaldes Kerstin Eriksson från SIMON till ledamot i CANs styrelse 2020. CANs styrelse består av minst fjorton ledamöter. Regeringen utser ordförande och ersättare. Styrelsen ska på ett allsidigt sätt representera de olika medlemsorganisationernas arbets- och intresseområden. SIMON ser fram emot att få delta i CANs arbete! Grattis […]

Läs mer

Nytt datum för Riksförbundet SIMONS förbundsstämma

Med anledning av coronaviruspandemin beslutade förbundsstyrelsen i våras att flytta årets förbundsstämma till hösten/vintern 2020. Vi kan nu informera om att det nya datumet för årets förbundsstämma är den 12-13/12-2020. Mötet hålls denna gång på Tollare Folkhögskola i Stockholm. Boka dessa dagar i din kalender redan nu. Mer information kommer i september!

Läs mer

SIMON uppmärksammar “Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika” den 26 juni!

Den 26 juni är den “Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika”. En dag för att lyfta och synliggöra de stora utmaningar vi har när det gäller dessa frågor. För 30 år sedan uppmärksammade en grupp engagerade personer att det kommit rapporter både från beroendevården och polisens sida om att narkotikamissbruk bland […]

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET SIMON STÄLLER SIG BAKOM SKUGGSTRATEGI FÖR ALKOHOL-, NARKOTIKA-, DOPNING- OCH TOBAKSPOLITIK

Sveriges nuvarande ANDT-strategi löper ut 2020. Ett stort antal idéburna organisationer har därför slutit upp bakom en gemensam skuggstrategi till regeringens nya ANDTS-strategi (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Syftet är att påverka den kommande nationella ANDT-strategin och därmed också stärka den svenska ANDTS-politiken så att färre människor far illa. Skuggstrategins övergripande mål […]

Läs mer

LANSERING AV NY FACEBOOK-SIDA!

SIMON har i dagarna lanserat en ny Facebook-sida för alla medlemmar! Tanken är att den ska bli en kompletterande kommunikationskanal till hemsidan. Gå gärna in och gilla och följ: https://www.facebook.com/Riksförbundet-SIMON-Svenskar-och-invandrade-mot-narkotika-104823684594104 Den nya Facebook-sidan är en del utav förbundets satsning på en tydligare profil och ökad kommunikation med förbundets medlemmar och vår omvärld. Satsningen kommer att […]

Läs mer

SIMON deltog på Narkotikakonferens

Den 26 maj deltog SIMON på den webbsända konferensen “Narkotikakonferens med fokus på förebyggande metoder och tidig upptäckt”. Förbundsordförande Redar Baskin representerade förbundet på temat “Narkotikaförebyggande metoder riktat till barn och unga”. Förbundets film “Hedersflykten” visades även för konferensens deltagare. Konferensen arrangerades av länsstyrelserna i Kalmar, Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Hallands län tillsammans med Polisen […]

Läs mer

Vi önskar er alla en Glad Nationaldag!

Stiftelsen Sveriges Nationaldag har överlämnat en fana till Riksförbundet SIMON. Orsak till detta är att Riksförbundet SIMON under 2020 firar 30 år. Detta vill man uppmärksamma och även ge ett erkännande av den verksamhet som SIMON bedriver. Inom Riksförbundet men också i de lokala föreningar runt om i landet. De samhällsutmaningar vi ser just nu, […]

Läs mer